Návod na dokončení modelu Shark elektro

Budete potřebovat:

Výbava pro dokončení: Motor 2632 1500kv a vyšší. . Regulátor 30A. Baterie 3S 1800mAh.   Serva  KST X08N V5 či serva KM1002MD  pro křidélka 2x.  Serva pro kormidla   KST X06H či CLS0511H, 2 kusy servo prodlužovaček asi 10cm. Kužel 35mm pro motor s vrtulí. Přijímač. Pin lišta.  Vidličky serv 4ks + táhlo.

Nástroje a vybavení: Ulamovací nožík, pájka, smršťovací bužírka, šroubovák, pravítko, papírová lepicí páska,paskovací papírová páska, epoxidové lepidlo, vteřinové lepidlo. Štětec, nůžky. Smirkový papír hrubosti asi 200-500. Vrtačka, vrták 3mm. Trubička s teleskopické antény jako vrták pro vyvrtání díry do křídla pro kabely serv.

Stavbu doporučuji začít podle uvedeného pořadí.

Připravíme se 2x serv Dymond D60. Odřízneme na nich patky. Papírovou lepící páskou je přelepíme dle obrázku. Důvod této úpravy je ten, že lze takto zalepené servo případně z křídla vyndat.

Dále v křídle vyřízneme otvory pro serva. Pracujeme opatrně, aby se neprořízlo zcela.

Trubičkou z teleskopické antény se dále provrtá otvor pro kabely serv. Použijeme k tomu vrtačku či pouze ruku. Důležité je netlačit a vrtat pomalu a zároveň pohledem z boku hlídat souosost !

Poté je možno křídla slepit epoxidovým lepidlem do vzepětí 25mm na každé straně. Křídlo je doporučeno proti potřísnění lepidlech chránit maskovací papírovou páskou.

Poté si připravíme pásky z přiložené skelné tkaniny asi 25mm silné 6 kusů.

Přiložená pryskyřice se smíchá v poměru 3:1 Na křídlo stačí asi 2g pryskyřice a 0,6g tvrdidla.   Pomocí štětce se přilaminují na každou stranu 3 vrstvy tkaniny.

Po 24 hodinách je možno osadit serva. Na konektory křídel používám běžné servokonektory, akorát je nutno zkrátit plastové dutinky na straně kabelů a ohnout vývody o 90 stupňů. Bez této úpravy je konektor příliš dlouhý a byl by v kolizi s konektorem v trupu, pod kterým je umístěná pohonná baterie. Dle zvyklostí je možno použít i počítačové PIN konektory.

Dále se osadí páky křidélek. To vyříznuté drážky se nanese epoxidové lepidlo, usadí se páka a vytvoří se mezi ní a povrchem křídla koutový spoj. Je důležité, aby byla páka přilepena k oběma povrchům potahů křídla.

Servo s pákou je poté možno osadit vidličkou a táhlem. Důležité je spojení bez vůlí.

Křídlo je možno nyní slícovat s trupem a vyvrtat otvory pro upevňovací šrouby. Přední otvor pro šroub je vzdálen 35 mm od náběžné hrany křídla.

Osazení trupu: Elektro výbava je v trupu poměrně stísněná. Je tedy důležité být pečlivý. Veškeré kabely je doporučeno zkrátit na minimum. Baterie je v modelu umístěná v trupu pod křídlem, zhruba v těžišti modelu.

Vyřízneme  otvor pro konektor křidélek.  Konektor se vyrobí z dodané PIN lišty. Připájí se k němu kabely pod úhlem 90 stupňů. Je to důležité pro celkovou plochost konektoru.

konektor se poté vlepí do trupu. Je nutné předem vyzkoušet, zdali se pod konektor vejde pohonná baterie.

Dále je možno osadit motor a regulátor. Doporučuji kabely od regulátory zkrátit na minimum.

Osadíme přepážku, na kterou se nejprve přišroubuje motor.  Z epoxidového lepidla se vytvoří  koutový spoj. Motorová přepážka se vlepí pod úhlem asi 2 stupně dolu a 2 stupně doprava. Ujistíme se, že motor při otáčení v trupu nedrhne.

Dále je možno osadit pohonnou baterii. V této fázi je dobré mít již protažené lanka ovládání kormidel.

Dále se osadí serva. Osobně doporučuji serva zbavit patek a poté je spodní stranou přilepit na balzový pásek. Ten se poté vlepí i se servy do trupu.  Osadíme přijímač.

Poslední prací bude osazení kormidel. Nejprve se kormidla osadí pákami a dodanými pružinkami.

Ve směrovém kormidlu se vyřízne drážka na tyč trupu. Poté se kapkou epoxidového lepidla  přilepí směrové kormidla. Dbáme na správnou geometrii vůči křídlu ! Dvěma vrstvami  skelné tkaniny z každé strany se kormidlo přilaminuje k trupu.

Výškovka se provrtá dle rozteče závitů v trupu. Případnou geometrii vůči trupu lze upravit zbroušením kozlíku. Je vyplněn mikrobalony a tak se není třeba obávat probroušení.

Dále je možno k pákám kormidel uvázat lanka ovládání. Uzel je dobré zajistit kapkou vteřinového lepidla.

Model je hotov. Zkontrolujte těžiště. Mělo by být 70 mm od náběžné hrany.

Nastavení výchylek je dobré podle zvyklostí. Platí fakt, že model je velice obratný a tak je dobré na křídélkách nastavit poměrně velkou expotencialitu.

Křidélka je dobré nastavit pro přistání jako klapky. Klopný moment se poté upraví pomocí MIXU.

Na výškovku stačí pro začátek asi 3mm na každou stranu. Směrovka může být co dovolí servo a větší výchylka se hodí pro souvraty.

V této konfiguraci je model velice obratný, ale dokáže létat i velice pomalu a na klapkách jde na přistání do ruky. Je také vhodný pro létání v termice. Použitý profil má velice dobrou pronikavost a malé opadání.

Přeji spoustu pěkných chvil s modelem !

O mě: Jsem dlouholetý modelář. Maketář a poslední roky se můj zájem přesunul směrem k výrobě z kompozitních materiálu.  Výsledkem toho je model F3K SHARK.  Při  jeho výrobě jsem zužitkoval letité zkušenosti a postupným zdokonalováním model dospěl do současné produkce. Model  má  na exponovaných místech výztuhy, které mu zajišťují velice dobrou pevnost a odolnost.   Model je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro zkušenější uživatele. samozřejmostí je možnost individuálních úprav a možnost objednání náhradních dílů.   S zákazníky rád jednám jako modelář s modelářem  a vždy se snažím, aby za své peníze dostali maximum…